Těšíme se na vás i v příštím
roce v Praze (květen–červen 2013)

Podrobnosti o současných aktivitách Cirku La Putyka
naleznete na www.laputyka.cz

Cirk La Putyka: ChapiteauX